DANH MỤC TIN

Hướng dẫn sử dụng thư viện

  - Bạn đọc đến Thư viện phải xuất trình thẻ Thư viện

  - Bạn đọc để tư trang, đồ cá nhân tại tủ gửi đồ và khóa lại

Find out More

Nội quy Thư viện

1 Quy định chung:

          a. Thư viện mở cửa các ngày trong tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày lễ):

                   Buổi sáng: Từ 8h30 – 11h

                   Buổi chiều: Từ 13h30– 16h30

 

Find out More