DANH MỤC TIN

Dịch vụ Photocopy tài liệu

         Thư viện trang bị hệ thống máy Photocopy đáp ứng nhu cầu sao chụp tài liệu của bạn đọc. Bạn đọc đăng ký photo tài liệu trực tiếp với cán bộ thư viện tại phòng đọc thư viện.

Find out More

Dịch vụ cung cấp danh mục tài liệu

            Thư viện cung cấp các danh mục tài liệu, danh mục tài liệu theo chủ đề. Khi bạn đọc có yêu cầu được cung cấp thông tin, cán bộ thư viện nhận yêu cầu, thực hiện yêu cầu và trao lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu, bao gồm:

Biên soạn thư mục chuyên đề theo yêu cầu.

Scan tài liệu theo yêu cầu

Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể bạn đọc tiếp cận mọi nguồn tin trong và ngoài thư viện, cũng như sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện.

Find out More

Dịch vụ mượn về nhà

 

          Thư viện cung cấp dịch vụ mượn tài liệu mang về. Bạn đọc có nhu cầu đến thư viện, tra cứu tài liệu cần mượn, sau đó đưa cho cán bộ thư viện vào sổ mượn. Dịch vụ mượn về chỉ áp dụng đối với bạn đọc là Lãnh đạo, cán bộ, viên chức trong Viện.

Find out More

Dịch vụ đọc tại chỗ

Thư viện phục vụ bạn đọc với hình thức là kho mở: Bạn đọc được tự do tìm kiếm tài liệu trên các giá sách tại các phòng đọc. Các tài liệu ở kho này được sắp xếp theo các chủ đề: kinh tế Việt Nam, kinh tế thế giới, Thương mại, Quản trị doanh nghiệp,... (theo Khung phân loại Dewey).

Find out More