CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Hướng dẫn sử dụng thư viện

  - Bạn đọc đến Thư viện phải xuất trình thẻ Thư viện

  - Bạn đọc để tư trang, đồ cá nhân tại tủ gửi đồ và khóa lại

   - Đối với bạn đọc đọc tại chỗ tại Phòng đọc mở:

          + Trực tiếp đến các giá sách tìm tài liệu cần đọc. Các tài liệu được xêp theo các chủ đề: tài liệu tra cứu, kinh tế Việt Nam, thương mại, quản trị doanh nghiệp,..

        + Hoặc bạn đọc có thể tìm tài liệu trên máy tính tại Thư viện bằng cách truy cập vào đường link: https://ciem.mdata.com.vn; gõ từ khóa về chủ đề cần tìm, click vào nút tìm kiếm, các tài liệu cần tìm sẽ hiển thị dưới dạng thư mục, sau đó đến giá lấy tài liệu.

          + Mỗi lần đọc chỉ được lấy tối đa 3 tài liệu, sử dụng xong xếp lên giá ở đúng vị trí mới tiếp tục sử dụng tài liệu khác.

          + Khi ra về, xếp tài liệu lên giá đúng vị trí, để ghế gọn gàng, lấy đồ cá nhân ở tủ gửi đồ và trả lại chìa khóa cho cán bộ thư viện

 - Đối với bạn đọc mượn tài liệu mang về:

          Cách tra tìm tài liệu giống như đọc tại chỗ, sau đó lấy tài liệu chuyển cho cán bộ thư viện ghi sổ mượn. Mỗi lần được mượn tối đa 03 tài liệu trong thời gian 02 tuần.

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930