CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Nội quy Thư viện

1 Quy định chung:

          a. Thư viện mở cửa các ngày trong tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu, trừ các ngày lễ):

                   Buổi sáng: Từ 8h30 – 11h

                   Buổi chiều: Từ 13h30– 16h30

 

b. Trong quá trình sử dụng tài liệu, bạn đọc phải giữ gìn, bảo quản tài liệu;  Nếu làm mất mát hoặc hư hại tài liệu, phải đền bù tùy theo mức độ.

          c. Sử dụng xong tài liệu, cần đặt lại chỗ cũ, đúng nơi quy định.

d. Tuân thủ các quy định trong Quy chế khai thác mạng Internet và các cơ sở dữ liệu trên máy tính của Trung tâm.

e. Không hút thuốc, nói chuyện riêng tại phòng đọc của Thư viện.

f. Để đồ đạc cá nhân đúng nơi quy định; Thư viện không chịu trách nhiệm về việc mất mát tư trang của bạn đọc.

2 Quy định đối với bạn đọc là cán bộ trong Viện

a. Được sử dụng, khai thác mọi nguồn thông tin của thư viện: Sách, báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu điện tử,…

b. Đối với các tài liệu tra cứu, như: Từ điển, niên giám thống kê và một số loại hình  tài liệu khác như các bộ sưu tập chuyên đề, tạp chí,… chỉ được sử dụng tại chỗ, không được mượn mang về.

c. Mỗi lần được mượn tối đa 03 tài liệu trong thời gian 02 tuần (nếu cần mượn lâu hơn cần thông báo trước đến cán bộ thư viện để gia hạn); Sau khi trả hết tài liệu mới được mượn tiếp.

d. Phải trả hết tài liệu mượn của thư viện trước khi đi công tác dài ngày

     hoặc chuyển chuyển sang nơi làm việc khác ngoài cơ quan.

3 Quy định đối với bạn đọc ngoài Viện

          a. Thủ tục làm thẻ thư viện:

              - Giấy giới thiệu của cơ quan;

              - 02 ảnh 3x4cm;

              - Lệ phí làm thẻ: theo quy định.

          b. Thẻ bạn đọc có giá trị sử dụng trong 01 năm kể từ ngày cấp.

          c. Xuất trình thẻ bạn đọc khi tới thư viện. (Trường hợp chưa có thẻ bạn đọc phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan hoặc chứng minh nhân dân/Căn cước công dân).

          d. Được sử dụng, khai thác tại chỗ các loại sách, báo, tài liệu có trong thư viện.

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930