CHI TIẾT TIN

10 January

2022

THƯ VIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930