CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là một thư viện khoa học chuyên ngành về kinh tế và quản lý kinh tế. Thư viện phục vụ nhóm đối tượng bạn đọc chính là các cán bộ nghiên cứu trong Viện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ngoài ra còn có cán bộ của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các viện nghiên cứu, giảng viên, sinh viên các trường đại học kinh tế và các đối tượng khác có quan tâm. Thư viện trực thuộc Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu của Viện.

Hiện, Thư viện đang ứng dụng phần mềm quản lý Thư viện điện tử hướng tới Thư viện số - Mdata Library (có địa chỉ truy cập tại https://elibrary.ciem.org.vn). Thư viện điện tử giúp bạn đọc tra cứu tài liệu trong thư viện một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Công tác tin học hóa, điện tử hóa luôn được Thư viện chú trọng, trước đó năm2003, Thư viện điện tử đã được xây dựng và đưa vào sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Tư liệu (nay là Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội) với phần mềm quản trị thư viện tự động hoá VLAS (https://lib.ciem.org.vn).

Thư viện gồm có các kho tư liệu sau:

Kho sách: Hiện nay, Kho sách của Thư viện có khoảng gần 11.000 cuốn sách, tập trung vào các vấn đề kinh tế và quản lý kinh tế, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh. Kho sách được bố trí tại Phòng đọc mở (sách xuất bản từ khoảng năm 2005 tới nay) và một phần (sách xuất bản từ năm 2005 trở về trước) trong Kho đóng (để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết).

Kho Đề tài – Báo cáo nghiên cứu khoa học: Kho Đề tài – báo cáo tập hợp các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương dưới dạng Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở; Luận án Tiến sĩ; các báo cáo nghiên cứu khoa học của Viện, các báo cáo khảo sát nước ngoài và các luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh tại Viện thực hiện. Hiện nay, Kho có khoảng 800 báo cáo, được bố trí phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc Thư viện.

Cơ sở dữ liệu điện tử

Trong những năm gần đây, theo xu thế phát triển chung của hoạt động thông tin – thư viện, Thư viện đã tăng cường bổ sung và phát triển các tài liệu điện tử dưới dạng các cơ sở dữ liệu, sách điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi và cập nhật cho bạn đọc.

          Thông qua hệ thống máy tính được nối mạng, bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu của thư viện để tra cứu tài liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả. Địa chỉ truy cập CSDL:

CSDL thư mục  (https://elibrary.ciem.org.vn)

CSDL sách và tạp chí điện tử tiếng Anh (https://link.gale.com/apps/menu?u=vnciem)

Bên cạnh đó, bạn đọc có thể khai thác thông tin trên trang website của Viện theo địa chỉ http://ciem.org.vn và  http://vnep.ciem.org.vn/

Kho tạp chí, gồm: Trên 30 tên tạp chí (Gồm các tạp chí về các vấn đề kinh tế - xã hội,...)

Ngoài ra, hoạt động trao đổi tài liệu, chia sẻ thông tin của thư viện được duy trì thường xuyên với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tại Việt Nam như: Chi hội Thư viện chuyên ngành kinh tế trên địa bàn Hà Nội, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hội đồng Anh, Ngân hàng Phát triển châu Á,…

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930