CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Dịch vụ Photocopy tài liệu

         Thư viện trang bị hệ thống máy Photocopy đáp ứng nhu cầu sao chụp tài liệu của bạn đọc. Bạn đọc đăng ký photo tài liệu trực tiếp với cán bộ thư viện tại phòng đọc thư viện.

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930