CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Dịch vụ đọc tại chỗ

Thư viện phục vụ bạn đọc với hình thức là kho mở: Bạn đọc được tự do tìm kiếm tài liệu trên các giá sách tại các phòng đọc. Các tài liệu ở kho này được sắp xếp theo các chủ đề: kinh tế Việt Nam, kinh tế thế giới, Thương mại, Quản trị doanh nghiệp,... (theo Khung phân loại Dewey).

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930