29 December

2021

Thực hiện hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam

Dù phải đối mặt với không ít khó khăn và hệ lụy tiêu cực về kinh tế do đại dịch Covid-19 trong năm 2020, Việt Nam vẫn có những nỗ lực khá sôi động và toàn diện để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Nổi bật trong số đó là việc chủ trì thành công năm ASEAN 2020, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), và ký kết Hiệp định Đối tác  Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Khác với các Hiệp định thương mại chất lượng cao như EVFTA hay CPTPP, Việt Nam tham gia RCEP vớ

Báo cáo tập trung phân tích những yêu cầu thể chế để thực hiện hiệu quả RCEP gắn với mức độ tự chủ của nền kinh tế Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930