29 December

2021

Nhận diện kết quả, vấn đề và kiến nghị cải cách môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh ở nước ta vẫn còn nhiều rào cản, còn nhiều hạn chế về quyền tự do kinh doanh và ẩn chứa nhiều rủi ro, chưa đảm bảo an toàn kinh doanh cho doanh nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát thì sự phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước còn mong manh do nền kinh tế nước ta có độ mở lớn. Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn

Báo cáo nhằm mục tiêu: (i) Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam năm 2020; (ii) Nhận diện các vấn đề bất cập trong các quy định pháp luật và trong thực thi liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh cua doanh nghiệp; (iii) Đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích các phản ứng chính sách của Chính phủ (các gói hỗ trợ) và đánh giá hiệu quả thực thi;…

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930