CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Dịch vụ cung cấp danh mục tài liệu

            Thư viện cung cấp các danh mục tài liệu, danh mục tài liệu theo chủ đề. Khi bạn đọc có yêu cầu được cung cấp thông tin, cán bộ thư viện nhận yêu cầu, thực hiện yêu cầu và trao lại thông tin cần thiết cho bạn đọc đúng thời hạn, đúng hình thức mà bạn đọc đã yêu cầu, bao gồm:

Biên soạn thư mục chuyên đề theo yêu cầu.

Scan tài liệu theo yêu cầu

Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể bạn đọc tiếp cận mọi nguồn tin trong và ngoài thư viện, cũng như sử dụng mọi sản phẩm và dịch vụ thông tin của Thư viện.

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930