Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 - 2017

330/TAN
Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 - 2017
Tăng trưởng kinh tế,Vùng kinh tế trọng điểm,Việt Nam,,
Hà Nội:Thống kê,2019
Cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng của các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước giai đoạn này. Đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta hiện nay
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Tài liệu tra cứu TC.1629 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01552aam a2200277 i 4500
001 1
005 20211228095856.9
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 330
b TAN
110 1 1 a Tổng cục Thống kê
245 1 0 a Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 - 2017
c Phạm Tiến Nam...[et al.]
260 # # a Hà Nội
b Thống kê
c 2019
520 # # a Cuốn sách tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tăng trưởng của các vùng cũng như tác động tới tăng trưởng của cả nước giai đoạn này. Đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao vai trò của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta hiện nay
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Tăng trưởng kinh tế
a Vùng kinh tế trọng điểm
a Việt Nam
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
852 # # b Tài liệu thường

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930