Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Đổi mới để thích ứng

330/KIN
Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Đổi mới để thích ứng
Trần Thị Hồng Minh,Nguyễn Anh Dương,Trần Bình Minh,Nguyễn Hoa Cương
Kinh tế,Phát triển,Việt Nam,,
Hà Nội:Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xuất bản,2021
79 tr.
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Viện Nghiên cứu KTTW NVv-6996 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01258aam a2200301 i 4500
001 2
005 20211215102823.5
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 330
b KIN
100 1 # a Trần Thị Hồng Minh
245 1 0 a Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Đổi mới để thích ứng
c Trần Thị Hồng Minh...[et.al.]
260 # # a Hà Nội
b Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương xuất bản
c 2021
300 # # a 79 tr.
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Kinh tế
a Phát triển
a Việt Nam
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
700 1 # a Nguyễn Anh Dương
a Trần Bình Minh
a Nguyễn Hoa Cương

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930