Kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2030

330/KIN
Kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2030
Nguyễn Đình Cung,Phạm Đức Trung;,Nguyễn Thị Luyến;,Trịnh Đức Chiều
Kinh tế nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Tái cơ cấu doanh nghiệp,Việt Nam,
Hà Nội:Thanh niên,2019
Cuốn sách đề cập đến mục tiêu và yêu cầu về kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020. Đưa ra đánh giá về vai trò của kinh tế nhà nước và kết quả thực hiện cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011 - 2020. Kiến nghị phương hướng thực hiện vai trò kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN
239 tr.
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Viện Nghiên cứu KTTW NVv-6845 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 02188aam a2200325 i 4500
001 5
005 20211215103138.7
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 330
b KIN
100 1 # a Nguyễn Đình Cung
245 1 0 a Kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN: Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2030
c Nguyễn Đình Cung [et.al.]
260 # # a Hà Nội
b Thanh niên
c 2019
300 # # a 239 tr.
520 # # a Cuốn sách đề cập đến mục tiêu và yêu cầu về kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020. Đưa ra đánh giá về vai trò của kinh tế nhà nước và kết quả thực hiện cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011 - 2020. Kiến nghị phương hướng thực hiện vai trò kinh tế nhà nước, cơ cấu lại DNNN trong giai đoạn chiến lược 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Kinh tế nhà nước
a Doanh nghiệp nhà nước
a Tái cơ cấu doanh nghiệp
a Việt Nam
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
700 1 # a Phạm Đức Trung;
a Nguyễn Thị Luyến;
a Trịnh Đức Chiều

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930