Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

338.9597/ÐÔI
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Nguyễn Thị Miền,Trần Thị Tuyết Lan
Mô hình tăng trưởng,Kinh tế,Đổi mới,Việt Nam,
Hà Nội:Lý luận chính trị,2020
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Thực trạng, định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2030
183 tr.
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Tài liệu thường Vv.6911 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01456aam a2200301 i 4500
001 6
005 20211215103258.5
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 338.9597
b ĐÔI
100 1 # a Nguyễn Thị Miền
245 1 0 a Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
c Nguyễn Thị Miền
260 # # a Hà Nội
b Lý luận chính trị
c 2020
300 # # a 183 tr.
520 # # a Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Thực trạng, định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2030
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Mô hình tăng trưởng
a Kinh tế
a Đổi mới
a Việt Nam
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
700 1 # a Trần Thị Tuyết Lan

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930