Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020

330/ÐAN
Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020
Nguyễn Đình Cung,Nguyễn Minh Thảo,Nguyễn Thị Thu Hoài,Nguyễn Thị Luyến
Kinh tế,Tái cơ cấu kinh tế,Mô hình tăng trưởng,Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,
Hà Nội:Thanh niên,2020
61 tr.
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Viện Nghiên cứu KTTW NVv. 6846 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01362aam a2200313 i 4500
001 3
005 20211215102921.1
c 0
041 0 # a vie
082 1 4 a 330
b ĐAN
100 1 # a Nguyễn Đình Cung
245 1 0 a Đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020
c Nguyễn Đình Cung... [et.al.]
260 # # a Hà Nội
b Thanh niên
c 2020
300 # # a 61 tr.
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Kinh tế
a Tái cơ cấu kinh tế
a Mô hình tăng trưởng
a Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
700 1 # a Nguyễn Minh Thảo
a Nguyễn Thị Thu Hoài
a Nguyễn Thị Luyến

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930