Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách

338.9597/CAC
Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách
Trần Đình Thiên,Đỗ Thế Tùng,Bùi Tất Thắng
Kinh tế,Thành phần kinh tế,Việt Nam,Chính sách,
Hà Nội:Chính trị quốc gia,2020
440 tr.
Sách
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Tài liệu thường Vv.6910 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01182aam a2200301 i 4500
001 4
005 20211215103041.3
c 159000
041 0 # a vie
082 1 4 a 338.9597
b CAC
100 1 # a Trần Đình Thiên
245 1 0 a Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng chính sách
c Trần Đình Thiên.. [et.al.]
260 # # a Hà Nội
b Chính trị quốc gia
c 2020
300 # # a 440 tr.
521 a Đối tượng sử dụng
a Đối tượng sử dụng
600 a Tên người
653 # # a Kinh tế
a Thành phần kinh tế
a Việt Nam
a Chính sách
654 a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
a Thuật ngữ tiêu điểm (trọng tâm)
y Phụ đề thời gian
700 1 # a Đỗ Thế Tùng
a Bùi Tất Thắng

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930