CHI TIẾT TIN

05 July

2021

Dịch vụ mượn về nhà

 

          Thư viện cung cấp dịch vụ mượn tài liệu mang về. Bạn đọc có nhu cầu đến thư viện, tra cứu tài liệu cần mượn, sau đó đưa cho cán bộ thư viện vào sổ mượn. Dịch vụ mượn về chỉ áp dụng đối với bạn đọc là Lãnh đạo, cán bộ, viên chức trong Viện.

Các tin khác

Liên hệ với chúng tôi

Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

84-24-37338930